top of page

ONZE UNIEKE VISIE

Vanuit onze achtergrond in productiebedrijven hebben we een duidelijke visie ontwikkeld over de manier waarop bedrijven door data gedreven te gaan werken hun rendement kunnen verbeteren.

Wij laten u graag zien hoe de onderstaande visie in de praktijk wordt ingevuld. In de bedrijven waar we dit hebben doorgevoerd zien we een efficiency verbetering van 5 tot 15% of meer.

Onze Visie: Service

RENDEMENT

Het rendement van bedrijven is significant te verbeteren door data gedreven te gaan werken

DATA EIGENAAR

Data is van het bedrijf en niet van de ERP of applicatie leverancier. Wij denken en werken vanuit een data centrische benadering
KPI’s met zeer korte terugkoppellussen zijn cruciaal om dit te bereiken

EFFICIENCY

De efficiency van bedrijven is sterk te verbeteren door medewerkers te ondersteunen met kleine apps die hun helpen hun taken optimaal te vervullen

STUREN

Het sturen naar optimaal rendement vereist goed inzicht op regelniveau en niet onder de streep kijken of het een beetje uitkomt

Onze Visie: Projecten
Computer Circuit Board

INTEGRATIE

Het combineren van databronnen levert unieke inzichten op en is bijzonder waardevol om een goede sturing te bereiken

BEGRIJPELIJK

Data gedreven software moet zonder consultants in te voeren zijn en op een begrijpelijke manier werken

PDCA-CIRKEL

Het bereiken van een procesverbeteringen en een leercultuur middels PDCA wordt sterk gestimuleerd door het inzetten van issue management tools in plaats van briefjes en mailtjes

OPZEGBAAR

Ons doel is om de kosten van data gedreven werken vele malen lager te houden dan de opbrengsten. De klant moet de keuze hebben en daarom geen langlopende contracten, maar maandelijks opzegbaar

Onze Visie: Projecten

EIGENAARSCHAP

Als medewerkers invloed hebben op de software tools die ze ondersteunen neemt hun eigenaarschap toe en daarmee hun bijdrage aan het bedrijf

ONDERWIJS

Het data gedreven werken binnen bedrijven moet verder ontwikkelt worden in nauwe samenwerking met onderwijs instellingen.

DIGITAL TWINS

Door data te verzamelen wordt het mogelijk om digital twins te bouwen waarmee de inzichten voor rendementsverbetering worden vergoot en klantwaarde toeneemt

GRIP OP PRODUCTIE

De barrière tussen indirect & direct verdwijnt als er de juiste keuzes worden gemaakt bij data gedreven te gaan werken. Hiermee stijgt de effectiviteit van de medewerkers en krijgt de productie meer grip

Onze Visie: Projecten
bottom of page